Säkerhetsrådgivare

Utbildningen består av Steg I och Steg II.

Steg I (5 dagar)

Utbildningen genomförs gemensamt med de som ska bli ADR-instruktörer.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge dig god kunskap om vad ADR-regelverket innehåller och hur det är strukturerat.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men du ska ha med dig senaste utgåvan av ADR-regelverket till kursen.

Övrigt

Ca 14 dagar innan kursstart får du ett antal instuderingsuppgifter med anknytning till ADR.

 

Steg II (2 dagar)

Utbildningen genomförs delvis gemensamt med säkerhetsrådgivare som ska uppdatera sina kunskaper. Utbildningen genomförs i anslutning till MSBs examination för säkerhetsrådgivare.

Genomförande

Dag 1 och 2 är fördjupning i ADR-regelverket med fokus på de områden som inte gicks igenom på grundkursen. Exempel med fallstudie finns också med i utbildningen.

Förkunskaper

Du ska ha genomfört Steg I som grundkurs i ADR-regelverket.

 

Kurstillfällen